Nutrolin® Hip & Joint – ainutlaatuinen yhdistelmävalmiste koiran nivelrikon tukihoitoon

valkoinenpaimenkoira Zuli ja Nutrolin Hip & Joint

Ravintolisät ja kliiniset erikoismuonat ovat usein käytettyjä täydennyksiä koiran nivelrikon hoito-ohjelmassa. Ravintovalmisteilla pyritään vähentämään kipua ja lisäämään nivelen liikkuvuutta. Nivelrikkokoirille tarkoitetuissa kuivamuonissa keskeinen vaikuttava aine on kalaöljy ja sen sisältämät omega-3-rasvahapot. Ravintolisissä luotetaan yleisimmin glukosamiinin ja kondroitiinisulfaatin yhdistelmään. Tutkimuksissa on saatu positiivista näyttöä erityisesti kalaöljyn vaikutuksista nivelrikon hoidossa (Söderlund ja Heikkilä 2019).

Tutkimusnäyttö

Kalaöljyn omega-3-rasvahappojen vaikutusta nivelrikkokoirien hoidossa on tarkasteltu kahdeksassa plasebokontrolloidussa tutkimuksessa (Söderlund ja Heikkilä 2019). Yhtä tutkimusta lukuun ottamatta ruokinnan kalaöljytäydennys vaikutti suotuisasti nivelrikkokoirien hyvinvointiin. Kalaöljylisä on parantanut koirien liikkuvuutta, vähentänyt ontumista ja kipua, lisännyt kipeiden nivelten painonvarausta ja alentanut tulehdusproteiinien pitoisuutta nivelnesteessä. Tutkimusnäyttö kalaöljyn omega-3-rasvahappojen käytöstä koiran nivelrikkokivun hoidossa onkin nykyisin jo hyvin vahva (Wanderverd ym. 2012).

Vaikka glukosamiinin ja kondroitiinisulfaatin vaikutusta koirien nivelrikon hoidossa on testattu vain muutamassa tutkimuksessa, se on siitä huolimatta eniten käytetty koirien ravintolisä sekä Suomessa että maailmalla. Yhdistelmän suosio perustuu ilmeisesti hyviin käyttökokemuksiin enemmän kuin tutkimusnäyttöön. Glukosamiinin ja kondroitiinin yhdistelmä on suosittu myös ihmisten nivelrikon hoidossa. Riittävän vahva tutkimusnäyttö on johtanut suositukseen niiden käytöstä, yhdessä ja erikseen, nivelrikon ensivaiheen hoidossa (Kucharz ym. 2019).

Vaikutusmekanismit

Omega-3-rasvahapot hillitsevät ja säätelevät tulehdusta. Ne vaimentavat tulehdusta välittävien prostaglandiinien vaikutusta ja edistävät tulehduksesta paranemisen vaihetta, resoluutiota (Calder 2013). Nämä tulehdusta hillitsevät ja säätelevät hyödyt tulevat esiin, kun omega-3-rasvahappojen annos on riittävän korkea. Ihmisillä riittävä annos tarkoittaa 3000 – 6000 milligramman päiväannosta (Abdulrazaq ym. 2017).

Metaboliseen elopainoon suhteutettuna tulehdusta vaimentava omega-3-annos olisi keskikokoisella (20 kg) koiralla 1200 – 2400 mg/pv. Edellä mainituissa koirien nivelrikkotutkimuksissa käytetyt omega-3-annokset (1400 – 2200 mg/pv) sijoittuvat juuri tälle annosvälille.

Glukosamiinin ja kondroitiinisulfaatin vaikutusmekanismeista on esitetty monia teorioita. Glukosamiini on nivelkudosten glykosaminoglykaanien esiaine, ja kondroitiinisulfaatti niiden keskeinen komponentti. Glukosamiinia ja kondroitiinisulfaattia tarvitaan nivelruston ylläpidossa, ja siksi niiden käyttö voi hidastaa rustovaurion etenemistä.

Kudostason tutkimuksin on osoitettu myös, että glukosamiini ja kondroitiinisulfaatti hillitsevät tulehdusta nivelkudoksessa. On mahdollista, että omega-3-rasvahappojen sekä glukosamiinin ja kondroitiinin tulehdusta vaimentavat mekanismit täydentävät toisiaan ja kolmen ravintoaineen yhdysvaikutus on merkittävästi parempi kuin yhdenkään komponentin vaikutus yksinään.

Nutrolin® Hip & Joint

Nutrolin® Hip & Joint on markkinoiden ainoa nivelrikon tukihoitoon tarkoitettu ravintolisä, jossa yhdistyvät glukosamiini ja kondroitiini sekä omega-3-rasvahapot riittävän suurina annoksina (1400 mg/pv 20 kg koiralle). Nutrolin® Hip & Jointia voi suositella koirille kaikissa nivelrikon hoidon vaiheissa; sekä hoidon alussa että pitkään jatkuneessa nivelrikossa. Nutrolin® Hip & Joint -valmistetta suositellaan käytettäväksi myös ortopedisten leikkausten toipumisvaiheessa.

valkoinenpaimenkoira Zuli ja Nutrolin Hip & Joint

Tärkeä kohderyhmä ovat myös ne koirat, joilla ei vielä ole nivelrikkoa, mutta joilla on huomattava riski sairastua nivelrikkoon myöhemmällä iällä. Nivelrikon kehittymiselle altistavia riskitekijöitä ovat nivelten kehityshäiriöt ja niveliin kohdistuvat tapaturmat. Riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja hoito voi ehkäistä tai ainakin merkittävästi hidastaa nivelrikon kehittymistä.

Lähdeviitteet

  1. Abdulrazaq, M , Innes JK , Calder PC (2017). Effect of ω-3 polyunsaturated fatty acids on arthritic pain: A systematic review. Nutrition; 39-40:57-66.
  2. Calder, P (2013). Omega-3 polyunsaturated fatty acids and inflammatory processes: nutrition or pharmacology. Br.J.Clin.Pharmacol. 75(3):645-662.
  3. Kucharz, EJ ym. (2019). Endorsement by Central European experts of the revised ESCEO algorithm for the management of knee osteoarthritis. Rheumatology Int. 39:1117-1123.
  4. Söderlund E & Heikkilä, H. (2019). Suun kautta annettavat nivelravinteet koiran nivelrikon hoidossa – kirjallisuuskatsaus. Suomen Eläinlääkärilehti. 125(7) 407-413.
  5. Vandeweerd JM, Coisnon C, Clegg P, Pierson A, Hontoir F, Saegerman C ym. Systematic review of efficacy of nutraceuticals to alleviate clinical signs of osteoarthritis. J Vet Inter Med.26:44 8-56.

Kirjoittaja: Mikko Griinari, PhD. Hän on Helsingin yliopiston kotieläintieteen dosentti ja Nutrolin-tuotteiden kehittäjä.