Tietosuojalauseke

Tämä on Olini Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Muokattu 27.3.2024.

Rekisterinpitäjä
Olini Oy
Hyvelänraitti 6
09640 Saukkola
Y-tunnus: 2135320-0

Tietojen keräämisen tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käytetään
– paremman asiakaspalvelun tuottamiseen
– verkkopalvelun kehittämiseen
– asiakkuuden ylläpitämiseen
– tilausten käsittelyyn ja toimitukseen
– analytiikkaan ja tilastointiin
– markkinointisisällön tuottamiseen ja kohdentamiseen
– väärinkäytösten estämiseen

Edellä mainittuja tietoja voidaan hyödyntää myös kolmansien osapuolten alustoilla. Alustojen mainosasetuksista ja niiden säätämisestä voi lukea lisää:
Facebook
Google
Instagram

Olini Oy:n oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja perustuu mahdollisen asiakassuhteen synnyttämään oikeudelliseen etuun tai verkkopalvelun käyttäjän antamaan yksiselitteiseen suostumukseen tietojen tallentamisesta. Rekisteröityessäsi annat meille oikeuden antamiesi henkilötietojen tallentamiseen Olini Oy:n järjestelmiin. Rekisteröityessäsi annat meille myös oikeuden lähettää sinulle suoramarkkinointiviestejä esim. sähköpostitse. Voit milloin tahansa peruuttaa tietojesi käyttämisen markkinointiin tai vaatia niiden poistamista ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse: info@nutrolin.fi

Kerättävät tiedot
Palvelun käyttäjän antamat tiedot:
– henkilön nimi
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– postiosoite
– laskutustiedot
– suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Palvelun käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla saadut tiedot:
– verkkoyhteyden IP-osoite
– tiedot tilatuista tuotteista
– sivuston käyttö- ja selaustiedot
– sijaintitiedot
– selain- ja laitetiedot

Tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröitävältä itseltään verkkopalvelun käytön yhteydessä tai opt in -periaatteen mukaisesti saadulla asiakkaan suostumuksella tietojen tallentamiselle ja käyttämiselle markkinointitarkoituksiin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Joissain tapauksissa verkkopalvelun välttämättömien toiminnallisuuksien (esim. maksaminen ja logistiikka), analytiikan tai markkinoinnin toteuttamiseksi tietoja välittyy myös kolmansille osapuolille. Näissä tapauksissa tietoa voidaan tallentaa myös EU/ ETA-alueen ulkopuolelle. Näillä kolmansilla osapuolilla ei ole lupa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tai jakaa niitä eteenpäin. Olini Oy luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille myös sellaisissa tapauksissa, joissa vallitseva lainsäädäntö vaati sitä esim. viranomaisen pyynnöstä. 

Tietojen suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu useilla teknisillä suojausmenetelmillä. Oikeus käyttää tietoja edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai sen lukuun toimivalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Evästeet
Olini Oy käyttää verkkopalvelussaan evästeitä, joiden avulla kehitetään verkkopalvelua ja mahdollistetaan verkkopalvelun tietyt toiminnot. Evästeitä käytetään esim. ostoskorivaiheessa ja siksi tietyt evästeet ovat verkkopalvelun käyttämisessä välttämättömiä.

Evästeitä käytetään myös markkinoinin kohdentamiseen ja verkkopalvelun käyttäjällä on mahdollisuus määrittää haluaako hän evästeitä käytettävän markkinointitarkoituksiin. Jos haluat muuttaa evästevalintojasi, voit tehdä sen tästä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen:

info@nutrolin.fi

tai

Olini Oy
Hyvelänraitti 6
09430 Saukkola
2135320-0

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot (oikeus tulla unohdetuksi). Lisäksi rekisteröity voi vastustaa häntä koskevien tietojen käyttöä esim. suoramarkkinointiin.

Mikäli rekisteröity haluaa poistaa häntä koskevat tiedot tai rajoittaa häntä koskevien tietojen käyttöä, voi hän lähettää pyynnön osoitteeseen info@nutrolin.fi tai soittaa 010 8392 100.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.