Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ja tulehdus; ravitsemusta vai farmakologiaa?

Nutrolin hevonen kala

Omega-3-rasvahappojen vaikutuksia elimistössä on tutkittu aktiivisesti jo yli 40 vuoden ajan. Omega-3-rasvahapot ovat kiistatta eniten tutkittu rasvahappojen luokka. Vahvin tutkimusnäyttö ravinnon omega-3-rasvahappojen hyödyistä liittyy ihmisten sydän- ja verisuonitautien vaaran vähentämiseen, näiden sairauksien riskitekijöiden (veren triglyseridit ja verenpaine) alentamiseen sekä aivojen ja näkökyvyn kehitykseen ja toiminnan tukeen. Tutkimus näillä alueilla on johtanut mm. eurooppalaisiin ravitsemussuosituksiin ja terveysväittämiin.

Omega-3 EPA ja DHA vaimentavat tulehdusta

Ravinnon omega-3-rasvahappojen yhteyttä tulehduksellisiin prosesseihin elimistössä on tarkasteltu myös lukuisissa tutkimuksissa. PubMed löytää yli 3000 viitettä tutkimuksiin hakusanoilla ’omega-3 fatty acid inflammation’.  Tutkimusnäyttö omega-3-rasvahappojen tulehdusta vaimentavista vaikutuksista ja niihin liittyvistä mekanismeista on erittäin vahvaa (Calder 2017).

Vahvasta tutkimusnäytöstä huolimatta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) ei ole hyväksynyt tulehduksen vaimentamiseen liittyviä terveysväittämiä perustuen siihen, että esille tuotu tutkimus tukee omega-3-rasvahappojen käyttöä sairauden, esim. ”tulehduksellinen reumasairaus”, hoidossa. Sairauden hoito ei kuulu ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY N:o 1924/2001) piiriin. Vastaavasti rehun tai täydennysrehun käyttö sairauden hoitoon kuuluu rehulaissa kiellettyjen terveyteen liittyvien väittämien piiriin.

Kalaöljyn omega-3-rasvahappoja on kuitenkin käytetty menestyksellisesti koirien ja kissojen nivelrikon hoidossa osana sairauden monimuotoista hoitoa. Kalaöljylisän käyttöä nivelrikkokoiran ruokinnassa on raportoitu ainakin 8 plasebokontrolloidussa kliinisessä tutkimuksessa. Yhtä tutkimusta lukuun ottamatta kalaöljylisä on tuottanut positiivisen vasteen: parantanut koiran liikkuvuutta, vähentänyt kipua ja kipulääkityksen tarvetta sekä vaikuttanut suotuisasti katabolisten entsyymien muodostumiseen nivelnesteessä.

Saksanpaimenkoira, ruokakuppi ja Nutrolin® Senior-öljy

Nivelrikkokoiralle oltava korkea annos

Nivelrikon kuten muidenkin tulehdussairauksien hoidossa kalaöljyn terapeuttinen annos on huomattavan korkea verrattuna sydämen ja aivojen normaalin toiminnan ylläpitoon suositeltuihin annoksiin. Ihmisillä tehtyihin kliinisiin tutkimuksiin perustuen tulehdusta vaimentavan annoksen on arvioitu olevan noin 10 kertaa suurempi kuin elimistön normaalin toiminnan ylläpitoon suositellut omega-3-annokset eli 2500 – 5000 mg/pv.

Koirien nivelrikkotutkimuksissa omega-3-annos (EPA + DHA) on vaihdellut 1800 – 2400 mg/pv välillä. Jatkuvassa käytössä omega-3-rasvahappojen efektiivinen, tulehdusta vaimentava annos on todennäköisesti näitä tutkimuksissa käytettyjä annoksia pienempi, koska tutkimukset ovat pääosin olleet lyhyempiä (2 – 3 kk) kuin se aika joka vaaditaan elimistön omega-3-rasvahappojen vakaan tilan (steady state) saavuttamiseen. Ihmisillä solujen EPA- ja DHA-pitoisuuden vakaa tila saavutetaan 6 kuukaudessa (Katan ym. 1997).

Kissa ja Nutrolin® CAT Senior -pullo

Määrällä ja laadulla on väliä

Koiran ja kissan ruokiin ja täydennysrehuihin lisätään yhä useammin rasvaista kalaa tai kalaöljyä. Kuluttajat tunnistavat omega-3-rasvahapot ja pitävät niitä hyödyllisinä ravinnon täydennyksinä. Jos omega-3-lisäyksellä pyritään vaikuttamaan elimistössä vallitsevaan tulehdustilaan, ravintotuotteen valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

1. Riittävä omega-3-rasvahappojen määrä

Edellä esitettyyn perustuen voidaan arvioida, että pitkäaikaisessa käytössä riittävä omega-3 EPA + DHA -määrä on 1400 mg/pv (koira, 20 kg). Tämä määrä omega-3-rasvahappoja löytyy premium-luokan kuivamuonista, terapeuttisista erikoisruuista sekä kalaöljyistä ja kalaöljypohjaisista ravintoöljyistä.

Lohiöljyn, viime vuosien suosituimman rasvahappotäydennyksen, omega-3-pitoisuus on romahtanut kolmasosaan viimeisen kymmenen vuoden aikana johtuen kalaöljyn käytön vähenemisestä lohien ruokinnassa. Näin ollen esim. 10 ml/pv annos sisältää vain 600 mg EPA- ja DHA-rasvahappoja. Lemmikin omistajille on myös tarjolla nivelravinteita ja jauhemaisia kalaöljyvalmisteita joista saadaan tyypillisesti vain nimellinen määrä omega-3-rasvahappoja (10-100 mg/päiväannos).

2. Kalaöljyn hapettuminen

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ovat erittäin herkästi hapettuvia. Hapettunut rasva on eläimille haitallista. Kasvavilla koirilla hapettunut rasva on aiheuttanut kehityshäiriöitä (Turek ym. 2003) ja pitkäaikainen altistuminen kuormittaa elimistöä. Tämä koskee erityisesti sairaita ja vanhenevia yksilöitä, joiden elimistön luontainen antioksidanttisuojaus on heikentynyt.

Koirien kuivamuonat valmistetaan pääosin prosessissa, jossa lisätty kalaöljy altistuu ilman hapettavalle vaikutukselle tuotteen valmistuksen ja varastoinnin aikana. Kuivamuonan valmistusprosessiin kuuluu useita vaiheita, jossa rehumassaa käsitellään korkeissa lämpötiloissa. Korkea lämpötila ja ilma käynnistävät rasvojen hapettumisen,  joka jatkuu ja todennäköisesti kiihtyy tuotteen varastoinnin aikana. Ekstrudoitu kuivamuona on rakenteeltaan huokoista, joten ilman voidaan olettaa pääsevän suhteellisen vapaasti hapettamaan rehussa olevan kalaöljyn rasvahappoja. 

Kuivamuonan sisältämän rasvan hapettumisesta on kuitenkin tehty varsin vähän tutkimusta. Kalaöljyn raaka-ainekäytön lisääntyminen ja tehokkaiden, synteettisten antioksidanttien käytön vähentäminen koiran ruuissa ovat saattaneet lisätä kalaöljyä sisältävien kuivamuonien hapettumista.

Tätä taustaa vasten Helsingin yliopiston elintarvikekemian laitoksella tehty tutkimus on ajankohtainen. Tutkimuksessa tarkasteltiin rasvojen hapettumista käyttäen laajaa arsenaalia hapettumista kuvaavia analyysimenetelmiä. Tutkimuksessa todettiin, että koiran muona, suoraan kaupan hyllystä, oli jo tutkimusjakson alussa pitkälle hapettunutta ja hapettuminen jatkui muonan käyttöä jäljittelevän jakson (21 pv) aikana (Lampi ym. 2018). Tämä tutkimus on alustava, mutta nostaa perustellusti esiin kysymyksen siitä, onko kuivamuona turvallinen kalaöljyn omega-3-rasvahappojen lähde.

Nutrolin® on turvallinen ja tehokas

Nutrolin®-ravintoöljyjen valmistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota rasvahappojen hapettumisen estämiseen. Stabiilin tuotteen valmistus perustuu neljään tärkeään tekijään:

  1. Valmistus lähtee liikkeelle korkealaatuisen raaka-aineen valinnasta. Kalaöljypohjaisiin Nutrolin tuotteisiin käytetään lääkelaatuista kalaöljyä, jonka haihtuvien hapettumistuotteiden pitoisuus on käytännössä nolla.
  2. Korkealaatuinen kalaöljy sekoitetaan muihin komponentteihin ja pullotetaan prosessissa, jossa öljyyn ei sekoitu ilmaa.
  3. Kalaöljyyn lisätään pieni määrä kasviöljyä ja luontaisia antioksidantteja, jotka stabiloivat öljyseoksen tehokkaasti (Thomsen ym. 2017).
  4. Öljyt pullotetaan metallipulloihin. Metalli on lasin ohella ainoa materiaali, joka estää öljyn hapettumisen varastoinnin aikana.

Nutrolin®-sarjan kalaöljyä sisältävät valmisteet ovat tehokkaita ja turvallisia omega-3-rasvahappojen lähteitä. Myös ne Nutrolin®-tuotteet mitkä eivät sisällä kalaöljyä ovat valmistettu samoja periaatteita noudattaen kuin muutkin Nutrolin®-öljyt.

Kirjoituksen otsikko on mukailtu Philip Calderin artikkelista (Calder 2012), jossa hän käsittelee laajasti ja seikkaperäisesti kalaöljyn omega-3-rasvahappojen merkitystä tulehduksellisissa prosesseissa. Tämä ja monta muuta Philip Calderin aiheeseen liittyvää katsausta on ladattavissa vapaasti netistä.

Mikko Griinari ja toimistokissa Puustinen

Kirjoittaja: Mikko Griinari, PhD, rasvahappotutkija, Helsingin yliopiston kotieläinten ravitsemustieteen dosentti ja Nutrolin- ravintoöljyjen kehittäjä. Mikon esittelyn voit lukea täältä.

Lähteet:

  • Calder P.C. Omega-3 fatty acids and inflammatory processes: from molecules to man. Biochem. Soc. Trans. 15;45(5):1105-1115
  • Lehtonen, M., Lampi, A-M., Nikkilä Ida & Griinari M. (2018). Lipid oxidation in dry pet food: Beyond hydroperoxides. 2nd International Symposium on Lipid Oxdation and Antioxidants, 4.-6. June 2018, Graz, Austria
  • Thomsen, B., Griinari, M., Jacobsen, C. (2017). Improving oxidative stability of liquid fish oil supplements for pets. Eur. J. Lipid Sci. Tech. 119(6).
  • Turek, J.J., Watkins, B.A., Schoenlein, I.A., Allen, K.G.D., Hayek, M.G., & Aldrich, C.G. (2003). Oxidized lipid depresses canine growth, immune function, and bone formation. J. Nutr. Biochem. 14: 24.

Kalaöljyä sisältävät Nutrolin®-tuotteet

17,9065,90
24,9065,90
48,9097,90
24,9065,90
17,90
109,90

Nutrolin®-tuotteet ilman kalaöljyä:

22,9059,90